Dubbel paspoort blijft populair

Het kabinet wil het aantal Nederlanders met een dubbel paspoort terugdringen. Dat dit nog een hele klus wordt, blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag publiceerde. Vorig jaar zijn bijna 23.000 mensen door naturalisatie Nederlander geworden. Daarvan behielden er 20.000 ook de nationaliteit van hun land van herkomst.

In 2009 werden 17.000 meerderjarigen en 6.000 kinderen genaturaliseerd. Een kwart daarvan waren Turken en Marokkanen. Het aantal naturalisaties lag een paar honderd hoger dan in 2008.

In 1997 is een wetswijziging doorgevoerd die het hebben van een dubbel paspoort moet ontmoedigen, maar daarop zijn zoveel uitzonderingen dat bijna niemand afstand hoeft te doen van de nationaliteit van het land van herkomst. Momenteel leven in Nederland 1,2 miljoen mensen met een dubbel paspoort. De helft zijn Turken en Marokkanen.

Marokkanen mogen hun paspoort niet inleveren van de Marokkaanse wet. Turken mogen dat wel, maar doen dat in de praktijk niet vaak, zegt Jan Latten, onderzoeker bij het CBS. „Als een Turkse Nederlander een partner uit Turkije haalt, heeft die partner het recht zijn of haar nationaliteit te behouden. Eén van de uitzonderingen op de wet voorziet er namelijk in dat huwelijkspartners van mensen met een Nederlands paspoort recht hebben op een dubbele nationaliteit.”

Kinderen van wie één van de ouders naast de Nederlandse een niet-Nederlandse nationaliteit heeft, krijgen bij hun geboorte óók een dubbele nationaliteit. In 2009 kregen zo ruim 22.000 kinderen twee paspoorten.

Het aantal naturalisaties is de afgelopen vijftien jaar sterk gedaald. In 1996 werd een hoogtepunt van bijna 80.000 naturalisaties bereikt. In 2003 waren het er ruim 40.000. In dat jaar werd een ‘naturalisatietoets’ ingevoerd, waarna een sterke daling optrad.