Angstig echtpaar na de val van de bom

When the wind blows van Raymond Briggs door Toneelgroep De Appel. Gezien: 11/12 Appeltheater, Scheveningen. Te zien t/m 13/2 aldaar. Inl: www.toneelgroepdeappel.nl ****

Het gebeurt zelden dat een eenvoudig, ontroerend stripverhaal een nieuw leven krijg als prachtige theatervoorstelling. Regisseur Aus Greidanus jr. bewerkt voor Toneelgroep De Appel het beeldverhaal When the wind blows (1982) van de Britse illustrator Raymond Briggs. Een bejaard echtpaar wacht hierin op het platteland de afloop van een nucleaire ramp af. Ze verschansen zich in hun huis dat de man met behulp van folders van de regering transformeert tot een gebarricadeerde schuilplaats. Ze overleven de reusachtige inslag van een bom. Maar daarna?

Hugo Maerten en Isabella Chapel vertolken de rollen van James en Hilda Bloggs. In elke stembuiging, in elk gebaar is hun ouderdom af te lezen. Ze hebben Hitler-Duitsland overleefd en deze aanval kunnen ze ook weerstaan.

De regie kiest voor een zuiver naturalistische speelstijl, zoals je die maar zelden ziet. Het fraai uitgelichte toneelbeeld toont hun woning als een fragiel bouwsel. Als na de bominslag het licht dooft en Hugo Maerten als James met een zaklamp de ravage in ogenschouw neemt, krijgt hun angst een verstikkende kracht. Toch hernemen ze optimistisch hun leven en drinken thee van regenwater.

De wederzijdse liefde en de compassie zijn groots gespeeld. James probeert met wetenschappelijke terzijdes alle angsten van Hilda weg te nemen. Hij doet dat met een geruststellend, zacht-vloeiende woordenstroom. Ondanks alles vertrouwt Hilda haar man, maar onontkoombaar stuurt de voorstelling naar een aangrijpend slot. Dankzij het realisme in speelstijl en regie komt de tijd van de Koude Oorlog onheilspellend dichtbij.