AMF beboet ABN Amro

Toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft ABN Amro een boete opgelegd van 30.000 euro. De bank heeft volgens de AFM een aantal klanten geen goed advies gegeven toen zij verzekeringen afsloten bij een hypotheek.

Het gaat om advies over risicoverzekeringen die vaak samen met een hypotheek worden verkocht. Deze verzekeringen bieden bescherming tegen een inkomensterugval in geval van arbeidsongeschiktheid of overlijden.

De AFM onderzocht zestien dossiers van ABN Amro in de periode januari tot september 2009. De toezichthouder oordeelde dat de Amsterdamse bank in acht gevallen onvoldoende informatie had ingewonnen over de financiële positie en risicobereidheid van consumenten.

ABN Amro vindt dat het advies aan de klanten wel passend is geweest, zo schrijft de bank vanmorgen in een schriftelijke reactie. Wel is volgens de bank de ingewonnen informatie over de verzekeringen „niet in alle gevallen volledig correct schriftelijk” vastgelegd in de dossiers. „We hebben de kritiek ter harte genomen en onze procedures al in 2009 verder aangescherpt”, zegt John Smeets, directeur producten bij ABN Amro vanmorgen. De bank gaat niet in beroep tegen de boete.

Het onderzoek van de AFM beperkt zich niet tot ABN Amro. De toezichthouder heeft de hypotheekverstrekking onderzocht van een aantal grotere banken in de eerste negen maanden van 2009. In oktober kreeg Rabobank naar aanleiding van dit onderzoek al een boete opgelegd van 150.000 euro omdat zij klanten een te hoge hypotheek had verstrekt. Welke banken de AFM heeft onderzocht is niet bekend. Het is waarschijnlijk dat het, naast ABN Amro en Rabobank, ook gaat om ING en SNS Reaal. Deze vier banken hebben samen een marktaandeel op de hypothekenmarkt van circa 80 procent. De waakhond van de financiële sector is sinds het uitbreken van de kredietcrisis meer gaan kijken naar de dienstverlening van banken en verzekeraars aan consumenten.

De boete die de Amsterdamse bank krijgt valt nog onder het oude boetesysteem omdat de overtredingen in 2009 zijn begaan. Sinds begin augustus is er een nieuw systeem. Voor dezelfde overtredingen had ABN Amro nu een boete kunnen krijgen van enkele tonnen tot enkele miljoenen.