Cultuursector nog ver van zelfbedruiping

Het Concertgebouworkest komt wellicht in zwaar weer terecht. (Foto Flickr/FaceMePLS)

Het cultuurbeleid van kabinet-Rutte schrijft voor dat sponsoring een belangrijke geldbron wordt voor culturele instellingen. Maar zelfs de meest succesvolle kunstinstellingen krijgen niet meer dan 5 procent van hun totale inkomsten van geldschieters. Dat blijkt uit een inventarisatie van jaarrekeningen van 21 gesubsidieerde podiagezelschappen.

Economie-redacteur Daan van Lent vandaag in NRC Handelsblad:

Sponsoring moet juist een belangrijke financieringsbron van culturele instellingen worden. Staatssecretaris Halbe Zijlstra (Cultuur, VVD) maakte dat deze week met zijn uitgangspunten voor het cultuurbeleid duidelijk. Hij vindt dat de kunst- en cultuursector meer geld uit de private sector moet halen. Mecenaat en sponsoring moeten daarbij een belangrijke rol spelen. Maar nu al kunnen toneelgezelschappen, of zeer succesvolle kunstinstellingen zoals het Concertgebouworkest en de Nederlandse Opera, nauwelijks aan sponsorgeld komen.

Cultuursector net zo rechts als links
De staatssecretaris is van plan om vanaf 2015 elk jaar 200 miljoen euro te bezuinigen op kunstsubsidies. Tot die tijd worden de subsidieverlagingen geleidelijk opgevoerd. Door de crisis zagen orkesten al sponsors vertrekken. Ze hebben moeite om nieuwe aan te trekken.

Daan van Lent vandaag in NRC:

De grote culturele instellingen golden als bolwerk van de linkse elite. Dit jaar blijkt uit een inventarisatie van de leden van raden van toezicht en besturen dat daarin tegenwoordig bijna net zoveel politici uit de rechtse coalitiepartijen zitten als uit linkse partijen. De grootste groep toezichthouders (112) wordt gevormd door mensen uit het bedrijfsleven. Daaronder zijn veel huidige en voormalige topmannen van grote bedrijven. Het is opvallend dat ondanks hun goede contacten in het bedrijfsleven, sponsoring bij de Nederlandse culturele instellingen maar een heel beperkt deel uitmaakt van de inkomsten.

Maandag debatteert de Tweede Kamer over de plannen van staatssecretaris Halbe Zijlstra (VVD) om die subsidiestroom fors in te dammen.