ik@nrc.nl

Hij stond al in de lift toen ik instapte: een Marokkaans-Nederlandse postbezorger, die enthousiast in het Arabisch tegen zichzelf stond te praten.

Ik moet hem met verbazing aangekeken hebben, tot ik het telefoontje in zijn oor ontdekte.

Even later zei hij lachend tegen me: „U dacht zeker: die is van de pot gerukt.”

L. Bienfait

Ook een ikje maken? Stuur een tekst van maximaal 120 woorden naar ik@nrc.nl