Schrijvers

De 66 schrijvers en dichters (2,1 procent) hebben enig veld moeten prijsgeven. Stonden er vorige keer nog zeven in de top-100, nu is dat er geen een meer. Harry Mulisch overleed en A.F.Th. van der Heijden kwam helemaal niet meer in beeld.

Een en ander is natuurlijk mede afhankelijk van het net uitkomen van een nieuw boek. Ramsey Nasr treedt vooral op in zijn hoedanigheid van Dichter des Vaderlands en Bart Chabot vervult bij Pauw & Witteman de speciale functie van reizend politiek observator. Ook vertelt hij daar over het verloop van zijn ernstige ziekte.