Rijksdaalderklachten

Witteveen: oude rijksdaalder snel uit roulatie

Door onze politieke redactie

DEN HAAG, 9 dec.- - Minister Witteveen van financiën vindt dat de oude rijksdaalders zo snel mogelijk uit de roulatie moeten worden genomen. Vooral door de gelijktijdige aanwezigheid van de grote zilveren rijksdaalder en de nieuwe, kleine nikkelen rijksdaalder wordt de laatste nogal eens met de gulden verward.

De minister zei dit gisteravond in de Tweede Kamer bij de behandeling van de begroting van financiën.

Het is voor de overheid onmogelijk het iedereen naar de zin te maken, zei hij op klachten van Kamerleden dat de nieuwe rijksdaalder te veel op de gulden lijkt. Over de oude rijksdaalder werd veel door huisvrouwen geklaagd, omdat die te groot en te zwaar was. Hij ging niet in op de suggestie van de heer Van Dis (SGP) om gaatjes in de nieuwe rijksdaalder aan te brengen.

Eerste Kamer akkoord met financieel statuut Koninklijk Huis

Door een onzer redacteuren

DEN HAAG, 9 dec. - – De Eerste kamer is gisteren na een betrekkelijk korte discussie akkoord gegaan met de nieuwe regeling voor financiële uitkeringen aan het Koninklijk Huis.

Volgens de regeling zal het rijk de kosten overnemen van een aantal paleizen en daardoor zal het inkomen van de Koningin worden teruggebracht van 4,75 miljoen gulden tot 750.000 gulden.

Prins Bernhard blijft dezelfde uitkering van 475.000 ontvangen; de uitkering aan prinses Beatrix stijgt van 300.000 naar 475.000 en die van prins Claus van 300.000 naar 375.000. [...]

Als ter beschikking gesteld paleis zal worden aangewezen Soestdijk, nadat dit met bijbehorende gebouwen en ongeveer 75 ha grond door de staat is aangekocht.