Minister omarmt werkplicht

Minister Kamp (Sociale Zaken, VVD) wil nog voor de zomer met wetgeving komen die het mogelijk maakt mensen in de bijstand tot maatschappelijk nuttig werk te verplichten. Per 1 januari 2012 zou de wet moeten ingaan. Minister  Kamp vindt wel dat de keuze aan de gemeenten zelf is of ze hiervan gebruik maken.

Dat zei Kamp vandaag tijdens het debat over de begroting in de Tweede Kamer. Coalitiepartijen VVD en CDA hadden de minister gisteren gevraagd bijstandsgerechtigden (300.000 mensen) een werkplicht op te leggen. 

De minister wees erop dat in diverse gemeenten al het nodige gebeurt om mensen met een bijstandsuitkering tot werken te verplichten. De fracties van VVD en CDA willen dat de verplichting om in ruil voor de uitkering maatschappelijk werk te verrichten, consequent voor alle bijstandsgerechtigden wordt doorgevoerd.

Kamp wil de keuze aan de gemeenten zelf laten en hij vindt dat de werkverplichting van korte duur moet zijn, zodat mensen beschikbaar blijven voor een reguliere baan.