Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Zorg

Kerkelijke hulp aan slachtoffers misbruik ‘gefaald’

Commissievoorzitter Wim Deetman.

Het katholieke  klachtenbureau Hulp en Recht faalde bij de hulp aan de grote stroom slachtoffers van pedofiele priesters en religieuzen die zich dit voorjaar meldde. De R.K.-kerk moet de hulp en de behandeling  van misbruikklachten ingrijpend  verbeteren. Ook moet er een collectieve schadevergoedingsregeling komen.

Dat schrijft de commissie-Deetman, die in opdracht  van de Kerk onderzoek doet naar  seksueel misbruik van minderjarigen binnen de Kerk.

Bestuur verantwoordelijk

Het bestuur van Hulp en Recht wachtte te lang met het professioneel opvangen van de bijna  1.800 meldingen en klachten.  „Het bestuur is verantwoordelijk,  was op de hoogte van de ernst van  de situatie, reageerde onvoldoende adequaat en schoot dan ook tekort”.

NRC-verslaggever Joep Dohmen, die met de Wereldomroep honderden misbruikzaken in Nederland op het spoor kwam, had al inzage in het rapport. Hij schrijft vandaag in NRC:

Volgens de commissie-Deetman heerste er  in februari, na de eerste publicaties over het kerkelijk misbruik,  chaos bij Hulp en Recht. Richtsnoeren en protocollen ontbraken, net als richtlijnen voor de registratie en behandeling van reacties, het vervolg daarop en de uitvoering. De bureaumedewerkers  moesten zich maar zien te redden. Pas in september was sprake  van een enigszins normale situatie.

Schadevergoeding

“De naam Hulp & Recht zorgt voor verwarring en misverstanden”, zei Deetman vanmiddag tijdens de persbijeenkomst. “Hulp & Recht is geen hulporganisatie en biedt geen recht.” Binnen een jaar moet Hulp en Recht zijn omgevormd tot een nieuwe organisatie, bestaande uit een klachtencommissie, een meldpunt en een kwaliteitscentrum.

Volgens Deetman moet er wat betreft collectieve schadevergoeding onder ogen komen of en hoe er moet worden gedifferentieerd per slachtoffer. “Dat is vakwerk.” De commissie-Lindenberg, die daar op studeert, “willen wij niet voor de voeten lopen,” zei hij tijdens de persbijeenkomst.

Deetman zei dat beroep op verjaring “niet leidend” moet zijn bij de schadegevallen uit het verleden. Volgens Deetman heeft zijn commissie “na lang aarzelen” besloten om tegen de opdrachtgevers, de Kerk, te zeggen: “beslis met spoed, stel een kwartiermaker aan en rapporteer halverwege volgend jaar aan ons.”

Consequenties voor de zittende bisschoppen zijn volgens Deetman pas aan de orde als volgend jaar het onderzoek naar de bestuurlijke verantwoordelijkheid is afgerond. ”Tenzij men zelf vindt dat dat eerder moet.”

Wim Deetman, oud-burgemeester van Den Haag, presenteert vanaf 10.00 uur de bevindingen: