Te veel uitstoot van scheepvaart

Het vrachtvervoer op zee neemt jaarlijks toe, net als de uitstoot van broeikasgassen in de mondiale scheepvaart. Maar hoe die uitstoot verminderd moet worden, is nog steeds een grote vraag. De zeevaart wordt te weinig gestimuleerd om luchtverontreiniging tegen te gaan.

pagina 14 en 15