Kamer: top van defensie moet slanker

Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft forse kritiek op de organisatie van de Nederlandse krijgsmacht. Alle partijen vinden dat defensie veel doelmatiger kan werken en de bureaucratie drastisch moet terugdringen.

Volgens regeringspartijen VVD en CDA kan de krijgsmacht op deze manier, ondanks de bezuinigingen van bijna één miljard euro, zoveel mogelijk veelzijdig inzetbaar blijven, zoals nu ook het doel is.

Tijdens de behandeling van zijn begroting riep de Tweede Kamer minister Hillen (Defensie, CDA) unaniem op tot een drastische inkrimping van de bureaucratische bovenlagen. Zo telt de dienst Defensie Materieel Organisatie 6.500 werknemers. Dat is 1,5 keer meer dan het totaal aantal infanteristen, rekende het Kamerlid Han ten Broeke (VVD) voor. „De militair moet weer het uitgangspunt zijn en niet zijn ondersteuning”, zei hij. Hij noemde 12.000 man ondersteunend personeel, onder wie veel burgers, op een organisatie van 69.000 mensen veel te veel. In het burgerpersoneel zal volgens hem dan ook fors gesneden moeten worden.

CDA’er Hanke Bruins Slot vroeg zich af „hoe een organisatie die eenhoofdig leiderschap tot waarheid heeft verheven in haar eigen aansturing meerdere kapiteins op een schip kan toelaten”. Bruins Slot, zelf ex-militair, deed de staven bij defensie af als „rupsje-nooitgenoeg”. Er ligt inmiddels een motie waarin de minister wordt opgeroepen de staven bij de krijgsmacht met ten minste 30 procent terug te dringen.

Minister Hillen heeft al aangekondigd dat hij dit voorjaar zal zeggen hoe hij de bezuinigingen wil vormgeven. Voor de PvdA, de grootste oppositiepartij, is dit te laat. Die wil dat hij nu al helderheid verschaft omdat ze anders niet voor de begroting kan stemmen. De PvdA wil vooral weten waar Hillen in het personeelsbestand wil snijden. Hij schreef de Kamer vorige maand dat rekening moet worden gehouden met een inkrimping van het personeelsbestand met 10.000 man.

Volgens PvdA-woordvoerder Nebahat Albayrak zal Hillen de bezuinigingen vooral moeten zoeken in meer internationale samenwerking. Dat geldt ook voor D66. „Minder taken beter uitvoeren”, vatte het Kamerlid Wassila Hachchi het standpunt van haar partij samen. D66 vindt dat op termijn moet worden gestreefd naar één Europese krijgsmacht.

De PVV vindt dat bij het inzetten van de krijgsmacht het Nederlands belang veel meer op de voorgrond moet worden geplaatst. Missies naar Afghanistan of Congo horen daar volgens Kamerlid Marcial Hernandez niet bij.