Deal belastingverlaging is tegenslag voor Obama

Wat: Schrappen van de belastingverlaging voor welgestelden

Waarom: Dat was een van de verkiezingsbeloften van Obama

De Amerikaanse president Barack Obama heeft een akkoord met de Republikeinen bereikt over verlenging van de belastingverlagingen voor alle Amerikanen. In ruil voor de goedkeuring van de Democraten stemmen de Republikeinen ermee in dat federale uitkeringen voor langdurig werklozen gehandhaafd blijven. Voor Obama is het akkoord een tegenslag.

De belastingverlagingen waren ingesteld onder oud-president George W. Bush in 2001 en 2003 en zouden verlopen op 1 januari volgend jaar. De Democraten waren voor verlenging van deze zogenoemde Bush tax cuts, behalve voor de rijkste Amerikanen: eenverdieners met een jaarinkomen boven de 200.000 dollar (150.600 euro) of tweeverdieners die 250.000 dollar (188.250 euro) of meer per jaar verdienen.

Het schrappen van de belastingverlagingen voor welgestelden was een van de verkiezingsbeloften van Obama in 2008. De president zei niet gelukkig te zijn met het akkoord, maar weinig keus te hebben. Het wegvallen van de belastingverlagingen zou veel mensen met lage inkomens of de middenklasse in problemen hebben gebracht. Een gemiddelde familie zou 3.000 dollar (2.260 euro) per jaar meer zijn gaan betalen, rekende Obama voor. De Democraten hadden gehoopt Republikeinse toezeggingen los te krijgen voor ondertekening van het nieuwe START-verdrag met Rusland over vermindering van kernwapens. Ook hebben de Democraten steun nodig voor de afschaffing van het anti-homobeleid binnen de strijdkrachten. Beide voorstellen maken weinig kans meer als het Congres in januari in nieuwe samenstelling met Republikeins overwicht bijeenkomt.

Volgens het akkoord worden de belastingverlagingen met twee jaar verlengd. In ruil worden de uitkeringen voor langdurig werklozen (600 dollar per maand tot 99 weken) verlengd met dertien maanden. (AP, BBC)