De dappere OM-medewerkster

Smeekbede aan adres van de president In de door lezer Joera zo geprezen en bewonderde Krasnodar-provincie werden op 4 november in  het dorp Koesjtsjevskaja twaalf mensen, onder wie vier kinderen, vermoord.  Op zich was die moord iets wat in ieder ander land ook kan gebeuren, maar deze slachting onthulde ook het een en ander over het

Smeekbede aan adres van de president

In de door lezer Joera zo geprezen en bewonderde Krasnodar-provincie werden op 4 november in  het dorp Koesjtsjevskaja twaalf mensen, onder wie vier kinderen, vermoord.  Op zich was die moord iets wat in ieder ander land ook kan gebeuren, maar deze slachting onthulde ook het een en ander over het wezen van het moderne Russische provincieleven. Vooral toen een jonge medewerkster van het OM, Jekaterina Rogoza, in een video-boodschap aan president Medvedev vertelde dat haar baas de toedracht van de misdaad had proberen te verhullen en haar van het onderzoek had afgehaald.  Medvedev heeft inmiddels het federale OM van procureur-generaal Tsjaika op de zaak gezet.Zoals nu is gebleken terroriseerde een lokale maffiabende onder leiding van Sergej Tsapok het dorp al meer dan twintig jaar. Vrouwen en kinderen werden verkracht om aldus de bevolking te intimideren. Soms werden meisjes van veertien als ze van school kwamen al ontvoerd en misbruikt, zoals ook die goede oude Beria dat deed. Maar iedereen zweeg uit angst. Allemaal met toestemming van de lokale autoriteiten, die werden omgekocht.

De bende van Tsapok, die zelf als regionaal parlementslid nog bij Medvedevs inauguratie aanwezig was, blijkt nu betrokken te zijn bij een hele reeks misdaden, die met elkaar samenhangen en nooit zijn opgelost. Oorzaak: de boeven hadden ieder hun eigen bescherming van een of andere politieofficier, die weer bescherming genoot van iemand een tree hoger op criminele ‘machtsverticaal’.

Het beeld dat hieruit naar boven komt, is dat van officieren van justitie die misdadigers beschermen in ruil voor geld en zelf ook weer beschermd worden door machtige lokale politici. De moeder van bendeleider Tsapok vertolkt ook een rol in het criminele spel. Zij blijkt de politietroepen via haar bedrijf jarenlang voor veel geld van voedsel te hebben voorzien.  Op die manier wisten de criminelen zich te legitimeren door er keurige firma’s op na te houden.

De regionale politiechef van Krasnodar is inmiddels ontslagen. Medvedev heeft gouverneur Tkatsjev opdracht gegeven de verantwoordelijken bij het OM, de politie en het lokale ministerie van Binnenlandse Zaken binnen een aantal weken op te sporen en te straffen. We zullen afwachten wat daarvan terechtkomt.

Veel mooier is echter dat er nu  medewerkers van het OM en de FSB opstaan die boven water willen krijgen wat er in Krasnodar precies aan de hand is. Zij zijn vertegenwoordigers van een nieuwe generatie, die ons aller steun en bovenal bewondering verdienen. Want alleen met zulke voorbeeldige justitiemedewerkers kun je een rechtstaat opbouwen. Dat Rogoza zich per videoboodschap tot de president moet wenden, zegt helaas veel over wie ze op haar werk kan vertrouwen: niemand. Die Rogoza moeten we in de gaten blijven houden. Als het aan mij ligt, is ze morgen minister van Justitie.