CJP: cultuurkaart juist veel gebruikt

De cultuurkaart die de overheid verstrekt aan scholieren wordt veel meer benut dan de VVD denkt: 88 procent van de scholieren gebruikte de kaart het afgelopen schooljaar. Dat blijkt uit cijfers die stichting CJP vanmiddag heeft overhandigd aan de Tweede Kamer.

De VVD gaat ervan uit dat maar 70 procent van de scholieren die de cultuurkaart op school hebben gekregen, deze ook echt gebruikt. Volgens CJP ligt het gebruikspercentage veel hoger.

De stichting voert de regeling rondom de cultuurkaart uit namens het ministerie van OCW. VVD en CDA hebben in het regeerakkoord afgesproken de kaart af te schaffen. Dat gebeurt naar verwachting vanaf schooljaar 2012-2013.

Bijna alle scholen in het voortgezet onderwijs (99,7 procent) maken gebruik van de cultuurkaart, die bestaat sinds schooljaar 2008-2009. Een kleine miljoen scholieren kregen de kaart vorig jaar op school uitgereikt, samen met een activeringscode. Ze moesten inloggen op internet en de code invoeren om het tegoed van 15 euro op de kaart vrij te maken.

Daarnaast kregen scholieren die het vak Culturele en Kunstzinnige Vorming hebben (3 vmbo en 4 havo/vwo) een tegoed van 10 euro van het VSB-fonds.

De kaart wordt door scholen veelal ingezet voor klassikale activiteiten (78 procent). Het overige deel (22 procent) kunnen leerlingen individueel besteden.

De VVD was niet alleen kritisch over de cultuurkaart omdat te weinig scholieren deze zouden gebruiken, maar ook omdat leerlingen ermee naar de bioscoop kunnen. Het CDA vond dat de kaart onvoldoende werd gebruikt om scholieren kennis te laten maken met amateurkunst, bijvoorbeeld door ze proeflessen te laten volgen aan muziekscholen.

De cijfers van CJP wijzen uit dat het tegoed op de cultuurkaart juist vooral wordt verzilverd in Centra voor de Kunsten (18 procent), waar muziekles en kunstzinnige cursussen worden gegeven. Vooral op het vmbo wordt gebruikgemaakt van deze mogelijkheid. Theaterbezoek komt op de tweede plaats, gevolgd door het op school halen van theatergezelschappen (11 procent). Slechts 4 procent van het tegoed gaat op aan bioscoopbezoek.

Scholieren in landelijke gebieden maken evenveel gebruik van de kaart als scholen in de grote steden – of zelfs meer. Leerlingen in Flevoland besteedden gemiddeld 14,90 euro. Leerlingen in Zuid-Holland maakten 1,88 euro per persoon minder op.