Vooronderzoek Strafhof naar agressie Noord-Korea

Het in Den Haag gevestigde Internationale Strafhof stelt een vooronderzoek in naar twee daden van agressie van Noord-Korea tegen Zuid-Korea. Het gaat om:

  • Het torpederen van het Zuid-Koreaanse marineschip de Cheonan afgelopen mei waarbij 46 marinemensen omkwamen;
  • De beschieting van een Zuid-Koreaans eiland in de Gele Zee vorige maand waarbij vier mensen omkwamen.

Volgens het persbericht op de site van het Intenationale Strafhof moet het onderzoek uitwijzen of de incidenten „oorlogsmisdaden zijn die binnen de bevoegdheden van het Strafhof vallen”.

Diplomatiek redacteur van NRC  Juurd Eijsvoogel noemt het een opmerkelijke stap van het Strafhof. Vooral de snelheid, - twee weken na een van de incidenten - baart opzien. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties kan het Strafhof opdracht geven om een onderzoek te beginnen, ook in landen die het Statuut van Rome niet hebben geratificeerd. Maar of dat hier het geval is geweest, is volgens Eijsvoogel op dit moment speculatief.

Zuid-Korea heeft in 2002 het Statuut van Rome ondertekend. Daardoor heeft het Strafhof jurisdictie over misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden en genodice gepleegd op het grondgebied van Zuid-Korea. Noord-Korea erkent het Strafhof niet.