Apocalyps Pendrecht

Natives door Wunderbaum. Gezien: 4/12 Theater Frascati, Amsterdam. Te zien t/m 9/1. Inl: www.wunderbaum.nl ****

Als ze staat, wankelt ze; als ze praat, slaat ze een blauwe duster om zich heen alsof ze het koud heeft. Het is ook een zenuwtic. Ze heet Hennie en woont bijna haar leven lang in Pendrecht in Rotterdam-Zuid. Zoals actrice Maartje Remmers deze gekwetste, verwonde en telkens optimistische vrouw Hennie vertolkt, is een juweel. Haar optreden is een van de hoogtepunten van Natives door acteursgroep Wunderbaum.

De tekst van Hennie berust op waarheid. Zij en andere bewoners van Pendrecht zijn door Wunderbaum geïnterviewd. Terwijl de sloophamers al door de lucht zwaaiden, maakte Wunderbaum Natives op locatie. Videobeelden laten dat zien. De buurtbewoners toonden betrokkenheid, Pendrecht was immers hun flat. Natives vertelt het verhaal van verloedering. Hennie toont aan dat de politieke onwil en bestuurlijke onmacht de buurt „verkloot” hebben. Nu komen er huizen van twee ton. Hennie moet weg.

Wunderbaum beoefent een bijzondere vorm van maatschappelijk engagement. De acteurs transformeren tot de geïnterviewden. Walter Bart en Matijs Jansen spelen hun rollen zo geloofwaardig dat het „net echt” is. Soms is het effectbejag te groot en zijn de beelden ondoorgrondelijk surrealistisch. Pas aan het slot valt alles samen. De muziek zwelt aan, Jansen is bebloed en opeens weten we: het einde der tijden is aangebroken met deze indringende Apocalypse Now in Rotterdam-Zuid.