Veel incidenten amateurvoetbal onbestraft

Veel incidenten in het amateurvoetbal worden niet gemeld bij de KNVB en blijven daardoor onbestraft, schrijven sportredacteuren Koen Greven en Erik Oudshoorn in NRC Handelsblad. Hierdoor geven de cijfers van de KNVB een vertekend beeld van over aggressie op de velden en loopt de bond een groot bedrag aan niet-geïnde boetes mis.

Veel incidenten in het amateurvoetbal worden niet gemeld bij de KNVB en blijven daardoor onbestraft, schrijven sportredacteuren Koen Greven en Erik Oudshoorn in NRC Handelsblad. Hierdoor geven de cijfers van de KNVB een vertekend beeld over aggressie op de velden en loopt de bond een groot bedrag aan niet-geïnde boetes mis.

‘Het is normaal dat gele en rode kaarten  niet worden doorgegeven’

Greven en Oudshoorn spraken onder andere Johan Dollekamp, de voorzitter van de  belangenvereniging voor scheidsrechters (COVS)  en Sjoerd Vegter, voorzitter van de  eersteklasser VVZ’49 uit Soest.

Dollekamp:

„Die (de cijfers van de KNVB over agressie op  de velden) betreffen alleen het  jeugd- en prestatievoetbal. Het is  uitzonderlijk dat in de reserveklassen molestaties van scheidsrechters worden doorgegeven omdat het daar ontbreekt aan eerlijk ingevulde wedstrijdformulieren.”

Vegter:

„Het is normaal dat op  lage niveaus gele en rode kaarten  niet worden doorgegeven.”

Matennaaier

De niet gerapporteerde excessen doen zich voornamelijk voor op laag niveau, waar clubscheidsrechters - vrijwilligers - elk weekend ruim 26.000 wedstrijden leiden. Het melden van geweldsincidenten brengt ongewenst papierwerk met zich mee en de clubscheidsrechters willen liever niet bij de eigen club te boek staan als ‘matennaaier’. Hierdoor blijven veel incidenten verborgen voor de statistieken van de KNVB.

‘Het komt altijd naar  boven’

Volgens Ruud Bruijnis, directeur van het  amateurvoetbal van de KNVB, valt het allemaal wel mee: „Als het  echt misgaat, komt het altijd naar  boven. Óf de benadeelde partij  meldt zich bij de KNVB óf doet  aangifte bij de politie.”

Minister Edith Schippers (VVD,  Sport) heeft aangegeven incidenten op het voetbalveld aan te willen pakken. Maandag kondigde zij aan met een actieplan te komen tegen agressie op de velden.