Muziek Centrum Omroep blijft bestaan

De opheffing van het Muziekcentrum van de Omroep (MCO) is van de baan. Het kabinet heeft gistermiddag in de ministerraad besloten dat het MCO de kans krijgt te kijken hoe het met 12 tot 14 miljoen euro per jaar kan voortbestaan, dus met een ruime halvering van het huidige jaarbudget.

Minister Van Bijsterveldt (Media, CDA) zal elders op haar begroting onderzoeken waar ze vervolgens de ontbrekende miljoenen zal bezuinigen. Zij blijft gecommitteerd aan een totale bezuiniging van 200 miljoen euro op de publieke omroep. Volgens Van Bijsterveldt wordt hiermee tegemoet gekomen aan de „noodsignalen” om het MCO, waar onder meer het Radio Filharmonisch Orkest, het Metropole Orkest en het Groot Omroepkoor onder ressorteren, niet op te heffen.

MCO-directeur Anton Kok is verheugd dat het woord ‘afschaffing’ van de baan is. „Dit is een belangrijke eerste stap.” Hoe het MCO zich moet redden met een half budget is nog geen vraag, vindt hij. Over ontslagen of opheffing van orkesten wil hij het nog niet hebben. Bij een vorige bezuinigingsronde kromp het MCO al in met een kwart van het budget. Er verdwenen negentig banen, het Radio Symfonie Orkest werd in 2005 definitief opgeheven.

Kok hoopt dat de bezuiniging op de omroepensembles nu onderdeel worden van de hervorming van het hele orkestbestel. Eerder dit jaar bepleitte ook de Raad voor Cultuur dat het MCO beter naar de kunstbegroting kon worden overgeheveld. Minister Van Bijsterveld zal met het MCO praten over de uitwerking van de bezuiniging. Zij zal vóór de zomer in een brief aan de Tweede Kamer laten weten wat er gaat gebeuren.

Van Bijsterveldt maakte gisteren ook bekend het aantal omroepen in 2016 te willen terugbrengen van de 21 tot acht. De omroepen hadden dat zelf ook al voorgesteld. Het kabinet houdt vast aan een stapsgewijze bezuiniging van het omroepbudget, met een bedrag van 200 miljoen vanaf 2015 op een totaalbudget van 800 miljoen. Op 13 december bespreekt de minister haar plannen met de Tweede Kamer tijdens de behandeling van de Mediabegroting.