Debat op scherp door JSF-cijfers

De 20 procent kostenstijging van het JSF-gevechtstoestel, heeft het politieke debat over de omstreden opvolger van de F-16 weer op scherp gezet. Minister Hillen (Defensie, CDA) schreef de Kamer gisteren dat een „geactualiseerde raming” van het JSF-project uitkomt op een stijging van 1,4 miljard euro boven de begrote 6,2 miljard.

In zijn brief laat Hillen zich nog niet uit over de directe gevolgen van het duurder uitvallen van de Amerikaanse gevechtstoestellen. Maar hij zegt wel dat een „herijking van het project Vervanging F-16” deel zal uitmaken van de bezuinigingsplannen op zijn begroting. Die worden komend voorjaar bekend. De Defensiebegroting bedraagt nu nog 8,5 miljard euro. Het ministerie moet de komende jaren 635 miljoen euro inleveren.

Volgens oppositiepartijen SP en GroenLinks is het opnieuw duurder worden van de toestellen een nieuwe reden om volledig af te zien van de aanschaf. De PVV, gedoogpartner van het VVD-CDA-minderheidskabinet is ook tegen. De twee regeringspartijen vinden het nog te vroeg voor definitieve stappen. Beide fracties klampen zich vast aan het regeerakkoord waarin staat dat deze kabinetsperiode geen definitief besluit over de opvolging van de F-16 zal vallen. Wel vinden de twee regeringspartijen dat vervanging van de F-16 niet meer dan de ingeboekte 6,2 miljard euro mag kosten. Dat kan eventueel betekenen dat er minder dan de voorgenomen 85 toestellen worden aangeschaft, zegt het Kamerlid Raymond Knops (CDA).

Het debat over de JSF zal zich nu allereerst toespitsen op de vraag of Nederland moet blijven deelnemen in de ontwikkelingsfase van het veelbesproken gevechtsvliegtuig, waarbij ook de Nederlandse industrie is betrokken. Mede daarom heeft de Staat zich verplicht tot de aanschaf van één testtoestel. In het regeerakkoord is afgesproken dat, los van eventuele aanschaf van JSF’s, Nederland een tweede testtoestel zal aanschaffen. Voor VVD en CDA brengt de kostenstijging hierin geen veranderring. Hoewel de PVV tegen het project is, heeft deze partij tijdens de kabinetsformatie wel ingestemd met de aanschaf van het tweede testtoestel. Daardoor is een Kamermeerderheid. De PvdA is tegen de koop van een testtoestel. Volgens deze partij is meedoen aan de testfase de eerste stap naar een definitieve keuze voor de JSF.

Commentaar: Twee

JSF’s nu bijna zo duur als het volledige Defensiebudget: Drie