Nieuw landsbestuur Curaçao grijpt in bij screening door Veiligheidsdienst

Het nieuwe bestuur op Curaçao,  sinds oktober een zelfstandig land binnen het Koninkrijk der Nederlanden, is twee maanden na aantreden al in opspraak. Minister-president Gerrit Schotte heeft Edsel Gumbs, het hoofd van de Curaçaose Veiligheidsdienst geschorst nadat die was begonnen met een screening van de nieuwe ministers.

In de Staten, het Curaçaose parlement, verwijt de grootste oppositiepartij regering en regeringspartijen dictatoriaal gedrag, vriendjespolitiek en machtsmisbruik. Die schorsing is pikant. Want die screening vond plaats in opdracht van de gouverneur op Curaçao, Frits Goedgedrag, ter plekke de plaatsvervanger van koningin Beatrix. Die vond degelijke screening van de nieuwe regeringsleden zo belangrijk dat hij interventie vanuit het koninkrijk, lees de Rijksministerraad in Den Haag, niet uitsloot als dat onderzoek niet van de grond zou komen. Dat is mogelijk op grond van artikel 43 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden: als de deugdelijkheid van het openbaar bestuur of de  rechtszekerheid in het geding is, ’is dat een aangelegenheid van het Koninkrijk’.

Gumbs won een procedure over zijn schorsing bij het Gerecht in Ambtenarenzaken in  Willemstad, maar werd opnieuw de toegang tot zijn kantoor ontzegd toen hij weer aan de slag wilde. Met als gevolg dat twee maanden na het aantreden van de nieuwe regeringsploeg, de screening nog steeds niet is afgerond. „Alleen al het feit dat iemand die door de veiligheidsdienst wordt gescreend, ingrijpt bij die dienst, zou in elk net land tot een storm van protest hebben geleid”, becommentarieert een hoge ambtenaar in Willemstad.

Volgens de PAR, met 8 van de 21 zetels de grootste partij in de Staten, past de schorsing van Gumbs in een strategie van de regeringspartijen om de oppositiepartijen monddood te maken en van het parlement een ‘systeem met totalitaire trekken’ te maken. In een brief aan gouverneur Goedgedrag beklaagt die partij zich uitvoerig over vriendjespolitiek bij de benoeming van hoge postenen  machtsmisbruik in de Staten. Zo kregen oppositiepartijen FOL en PAR te horen dat ze buiten de parlementsgebouwen huisvesting zouden krijgen. In een gebouw waar „een ondraaglijke stank hangt en de airco’s niet werken”.

Minister president Schotte zelf verdedigt zich met het argument dat hij „ernstig verkeerd is ingelicht door het hoofd van de veiligheidsdienst”, die bovendien twee handen op één buik zou zijn met oppositiepartij PAR. Want hoe kon het anders dat details over een belastingschuld van een van zijn ministers gelekt waren, zo zei hij op een persconferentie: „Zo heeft een parlementariër van de PAR gesproken over een belastingschuld van minister Hakim, die ook terug te vinden zou zijn in de geheime files van de veiligheidsdienst. Hoe kan hij dat weten? Het betekent dat er op grote schaal gelekt wordt binnen de dienst.” En over de screening van zijn ministersploeg: „Zo’n onderzoek mag alleen bij bij personen die een vertrouwensfunctie vervullen bij de overheid. En de wet beschouwt de functie van minister niet als een vertrouwensfunctie.”

Op zich is de confrontatie tussen oppositiepartij PAR en de regeringspartijen niet zo verrassend. Na de verkiezingen in augustus, waarschuwde de leider van Pueblo Soberano, Helmin Wiels, dat Nederland zich niet met het coalitieproces op Curaçao mocht bemoeien. En de PAR beschouwt hij als een vooruitgeschoven post van Den Haag in Willemstad, een partij die daarom bestreden moet worden in het parlement.

De ontwikkelingen op Curaçao worden inmiddels met argusogen gevolgd door politiek Den Haag. In de Tweede Kamer noemde regeringspartij CDA vanochtend het uitblijven van dat antecedentenonderzoek tijdens een debat over de begroting van Koninkrijksrelaties ‘zorgelijk’. Vanuit de oppositie klonk zelfs de roep om rechtstreeks in te grijpen. Volgens SP-Tweede Kamerlid Ronald van der Raak moet verantwoordelijk minister Donner (CDA. Koninkrijksrelaties) de leiding van de screening overnemen en daarbij Nederlandse veiligheidsdiensten in te schakelen.
De kans is overigens klein dat de huidige regering op Curaçao zo’n Nederlandse interventie zal accepteren.

Reageren? Nuanceren en argumenteren verplicht. Volledige naamsvermelding.