Kort nieuws Binnenland

Begrotingsdebat Onderwijs hervat om studieboete

Door een onzer redacteuren

Den Haag, 2 dec. De begrotingsbehandeling van het ministerie van Onderwijs wordt heropend. Dit gebeurt op verzoek van de PvdA. Gisteren berichtte NRC Handelsblad dat er mogelijk juridische bezwaren bestaan tegen het invoeren van een boeteregeling voor trage studenten. De PvdA wil hierover uitleg van staatssecretaris Zijlstra (Onderwijs, VVD). Zijlstra wil in januari een wet aan de Kamer voorleggen waarin staat dat studenten die meer dan een jaar studievertraging hebben opgelopen, 3.000 euro extra collegegeld moeten betalen. Dit moet ook gaan gelden voor studenten die al ingeschreven staan. Volgens Roelof de Wijkerslooth, bestuursvoorzitter van de Radboud Universiteit Nijmegen, is dat in strijd met het rechtszekerheidsbeginsel. Hij wijst op een arrest van de Hoge Raad, die in 1989 een soortgelijk voorstel afkeurde.

Fraude met toeslag voor kinderopvang

Den Haag, 2 dec. Opsporingsdienst FIOD en de Belastingdienst zijn in Amsterdam op omvangrijke fraude met de toeslag voor kinderopvang gestuit. Deze week is op vier adressen onderzoek gedaan. Vijf mensen worden ervan verdacht op zeer grote schaal onterechte aanvragen voor een kinderopvangtoeslag voor zichzelf en anderen te hebben ingediend. Het vermoeden is dat de grote groep ouders die de kinderopvangtoeslag ontving, een percentage van de toeslag afdroeg aan de hoofdverdachten. Met de fraude zijn vermoedelijk miljoenen euro’s gemoeid. (ANP)

Per winter afschot kwart grote grazers

Door een onzer redacteuren

Den Haag, 2 dec. Staatsbosbeheer zal jaarlijks aan het begin van de winter ruim een kwart van alle edelherten, heckrunderen en konikpaarden afschieten om te voorkomen dat ze verhongeren in de Oostvaardersplassen. Dat heeft staatssecretaris Bleker (Natuur, CDA) gisteren aangekondigd in debat met de Tweede Kamer. Ook wil hij dat aangrenzen bossen worden opengesteld voor de dieren uit het natuurgebied. Dit laatste is tegen de zin van zijn eigen partij. Ook VVD en PVV zijn tegen.

Lichte toename vrijwilligers

Door een onzer redacteuren

Rotterdam, 2 dec. Ruim een op de vijf Nederlanders doet vrijwilligerswerk; 3 procentpunt meer dan de 19 procent die in 2001 onbetaald werk verrichtte. Dit blijkt uit een vandaag verschenen rapport van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De toename in 2009 zou te danken zijn aan een lichte stijging van het vertrouwen in de samenleving het afgelopen decennium. Hoger opgeleiden doen veel vaker vrijwilligerswerk dan lager opgeleiden. Verder blijkt dat allochtonen weinig onbetaald werk verrichten. „Niet-westerse vrouwen blijven vaker binnenshuis en hun arbeidsparticipatie is laag, terwijl vrouwen normaal gesproken meer vrijwillig werken dan mannen”, aldus Jan Latten van het CBS.

Vijf Nederlanders in bus Peru gedood

Den Haag, 2 dec. Vijf Nederlanders zijn gisteren om het leven gekomen door een ongeval in Peru. Dat heeft een woordvoerder van Eurocross Assistance, dat de hulpverlening coördineert, vanochtend gezegd. De slachtoffers zaten in een bus met toeristen die frontaal tegen een cementwagen reed. In de bus zaten onder anderen 22 Nederlanders. Een groot deel van hen kende elkaar, aldus Buitenlandse Zaken in Den Haag. Volgens het ministerie viel ook een onbekend aantal gewonden. Hoeveel Nederlanders onder hen zijn, is nog niet bekend. Ambassadepersoneel is onderweg om hulp te verlenen. Ook twee Peruanen en een onbekend aantal Belgen zijn omgekomen, volgens Peruaanse media. (ANP)