Deel van banken houdt zich niet aan code

Een substantieel deel van de Nederlandse banken houdt zich niet volledig aan de nieuwe regels voor bankieren. Zo weigert een kwart van de 43 onderzochte banken het bonusbeleid aan te passen. Dat blijkt uit een tussentijds verslag van de commissie die moet controleren of de banken hun eigen code voor goed bestuur en beheerst beloningsbeleid naleven. De commissie staat onder voorzitterschap van oud Unilever-topman Anthony Burgmans.

Uit het verslag blijkt dat een aantal banken vooralsnog niet bereid is de bonus vast te leggen op maximaal honderd procent van het vaste inkomen. Een meerderheid weigert ook het principe toe te passen dat aandelen door bestuursleden voor ten minste vijf jaar worden aangehouden en dat opties minimaal drie jaar niet worden uitgeoefend.

„We zullen dit van nabij onderzoeken”, aldus Burgmans. „Als de uitleg van sommige banken in 2011 niet plausibel is, dan zullen we hiervan acte nemen.” De commissie maakt niet bekend welke banken weigeren te voldoen aan de code. Daardoor is ook niet duidelijk of het gaat om banken die staatssteun hebben gekregen.

Begin dit jaar is de nieuwe gedragscode voor banken in werking getreden. Die bevat de principes die het vertrouwen in de Nederlandse bancaire sector moeten herstellen na het debacle van de kredietcrisis van 2007 en 2008. Op de code, die door de banken zelf is opgesteld om strenge wetgeving te voorkomen, is het zogenoemde ‘pas toe of leg uit’-beginsel van toepassing. De banken zijn wettelijk verplicht over de naleving van de code voor het eerst verantwoording af te leggen in hun jaarverslag over het boekjaar 2010. Als zij afwijken van de code, moeten zij uitleggen waarom ze dat doen.

De commissie onderzocht in totaal 43 banken. „Op dit moment kunnen wij niet constateren dat de code volledig is omarmd”, stelt Burgmans. Het mandaat van de commissie loopt af na drie jaar. Wetgevende initiatieven, als zou blijken dat de zelfregulering van de bancaire branche niet werkt, sluit hij niet uit. „Dit zou kunnen als de sector niet thuis geeft. Maar daar ziet het nu nog niet naar uit”, aldus Burgmans. Het ministerie van Financiën heeft bij de presentatie van de gedragscode ook al gezegd dat wetgeving altijd nog mogelijk is als de banken zelf te weinig doen om te hervormen.

De banken vervallen in oude praktijken: pagina 17