Nieuwe aanpak onderwijs leidt tot protesten

Tienduizenden studenten hebben gisteren in vele Italiaanse steden betoogd tegen de onderwijshervorming en -bezuinigingen die later op de dag door het Huis van Afgevaardigden zijn aangenomen. Ook in Britse steden werd gisteren opnieuw door studenten en scholieren gedemonstreerd tegen plannen van de regering het collegegeld in 2012 drastisch te verhogen.

De Italiaanse studenten blokkeerden wegen en treinstations, en bezetten monumenten en daken van faculteiten. Het was de grootste studentendemonstratie in decennia. In Rome en twee andere steden kwam het tot botsingen tussen mobiele eenheid en betogers. Er vielen geen gewonden.

Minister van Onderwijs Mariastella Gelmini stelt dat ze vriendjespolitiek bij benoemingen in de universiteiten wil aanpakken. Ze pleit voor meer loon naar werken en vindt dat onderzoekers maximaal acht jaar de tijd moeten hebben om zich te bewijzen. Als ze dan nog niet in vaste dienst zijn aangenomen, moeten ze de universiteit verlaten.

Studenten waarschuwen dat het aantal studiebeurzen zal afnemen en onderwijs steeds meer voor de elite wordt. Onderzoekers beklemtonen dat er geen geld is om hen in vaste dienst te nemen.

Volgens de demonstranten gaat het om een verkapte bezuinigingswet. De onderwijsbegroting van 2011 zou nog met een tekort van 1,35 miljard euro kampen en de universiteiten wachten nog op geld voor 2010.

De Britse studenten liepen gisteren opnieuw te hoop tegen plannen om het collegegeld te verhogen van 3.290 pond (3915 euro) per jaar naar een bedrag dat universiteiten zelf mogen vaststellen, tot een maximum van 9.000 pond.

De protesten zijn vooral gericht tegen de Liberaal-Democraten. De partij bevindt zich in een moeilijke positie: tijdens de verkiezingscampagne beloofden de kandidaten het collegegeld niet te verhogen en ondertekenden die belofte. Door de economische vooruitzichten ziet de partij, die inmiddels deelneemt aan de regering, zich toch genoodzaakt in te stemmen met verhoging. Onder partijleden is daardoor grote onrust ontstaan.

In Londen waren gisteren naar schatting 6.000 studenten op de been, aanzienlijk minder dan bij twee eerdere protesten die 50.000 demonstranten trokken. Dat had zowel met de kou en sneeuw te maken, als met het feit dat de vorige demonstratie uit de hand liep.