Nieuw diploma transgenders

Onderwijsinstellingen mogen nieuwe diploma’s uitreiken aan mensen die een geslachtsverandering hebben ondergaan. Deze zogenoemde transgenders willen graag een nieuwe bul waarop de juiste sekse is ingevuld. Minister Van Bijsterveldt (Onderwijs/Emancipatie) vindt dat officiële sleuteldocumenten, waaronder het getuigschrift, na geslachtsverandering kunnen worden bijgesteld, zo schreef zij gisteren in antwoord op Kamervragen. Eerder werd het verzoek van de als vrouw geboren 37-jarige transgender Justus Eisfeld om een nieuwe bul te krijgen door de Universiteit van Amsterdam afgewezen. Die afwijzing is inmiddels ongedaan gemaakt. Hij krijgt zo snel mogelijk zijn nieuwe bul. (ANP)