Zelf zorg kopen moeilijker

Vanaf 2011 wordt het moeilijker om een persoonsgebonden budget (pgb) te krijgen. Met het pgb kunnen patiënten zelf zorg kopen bij familie, kennissen of professionals. Het ministerie van Volksgezondheid scherpt de criteria aan. Daardoor komt geld vrij om ruim 10.000 mensen die sinds juli op de wachtlijst staan alsnog een pgb te geven.

Dat blijkt uit een brief die staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten (Volkgezondheid, CDA) vandaag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. De wachtlijst was ingesteld, omdat het persoonsgebonden budget de overheid te veel geld kostte.

Mensen die door zware handicaps of ernstige psychiatrische problemen niet alleen kunnen zijn, krijgen vanaf 2011 jaarlijks 7.350 euro minder. Dit treft 13.000 Nederlanders.

Daarnaast verliest een groep van 2.000 mensen met meerdere zware beperkingen, bijvoorbeeld epilepsie naast een psychiatrische stoornis, zijn ‘budgetgarantie’ uit 2007. Volgens de belangenvereniging Per Saldo gaan deze mensen er tot 70 procent op achteruit in 2014. „Dat is schrikbarend”, zegt directeur Aline Saers van Per Saldo. Deze mensen zullen volgens haar gedwongen zijn naar een zorginstelling te verhuizen.

Verder kunnen mensen met schulden en mensen zonder vaste verblijfplaats met ingang van volgend jaar geen pgb meer krijgen. De VVD-fractie in de Tweede Kamer is redelijk tevreden. „De maatregelen zijn een eerste stap in de goede richting”, zegt Kamerlid Venrooy. „Maar de bedreiging zit in de uitwerking. Daar moeten we scherp op letten.”