Weer meer zelfdoding

Het aantal zelfdodingen in Nederland blijft stijgen. Afgelopen jaar pleegden 1.525 mensen zelfmoord, nagenoeg even veel als in 2006. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gisteren heeft vrijgegeven.

In 2007 lag het aantal zelfdodingen met 1.353 op het laagste peil sinds decennia. Een jaar later, toen de economische crisis uitbrak, was het gestegen naar 1.435. Afgelopen jaar was sprake van een vergelijkbare toename. De toename van het aantal zelfdodingen is de afgelopen twee jaar vooral toe te schrijven aan mensen tussen de veertig en zestig jaar oud. Circa de helft van alle slachtoffers valt binnen deze groep. Ruim tweemaal zoveel mannen als vrouwen plegen zelfmoord.