Subsidie zonnepanelen geschrapt

Huishoudens kunnen bij het Rijk geen subsidie meer aanvragen voor zonnepanelen. Minister Maxime Verhagen (Economische Zaken, Landbouw & Innovatie, CDA) schrapt deze regeling. Dat blijkt uit een brief die minister Verhagen vanmiddag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Volgens een woordvoerder van het ministerie van EL&I levert de subsidieregeling voor individuele huishoudens te weinig op voor het vele werk dat het ministerie eraan moet besteden. Wel is er nog subsidie mogelijk voor grootschalige aanleg van zonneparken, mits ze goedkoop genoeg zijn.

Minister Verhagen richt de nieuwe subsidieregeling totaal anders in dan het geval was. Tot nu toe werden aparte potjes geld beschikbaar gesteld voor verschillende technologieën. In de nieuwe regeling moeten technologieën concurreren om het beperkte budget dat beschikbaar is. Minister Verhagen wil alleen nog maar geld beschikbaar stellen voor technologieën die al bijna concurrerend zijn met conventionele technieken. Op die manier wil hij zoveel mogelijk groene energie erbij krijgen.

Deze nieuwe opzet houdt verband met de achterstand die Nederland heeft ten opzichte van veel andere Europese landen wat betreft het opwekken van groene energie. Nederland haalt nu 4 procent van al zijn verbruikte energie uit duurzame bronnen, en dat getal stijgt met circa 0,5 procent per jaar. Brussel heeft Nederland opgelegd dat het in 2020 van alle verbruikte energie 14 procent uit duurzame bronnen moet halen. Met het huidige beleid zal Nederland dat niet halen.

Minister Verhagen stelt de subsidie vooralsnog alleen beschikbaar voor windenergie op land, voor vergistingsinstallaties en afvalverbranders. Halverwege volgend jaar kunnen exploitanten intekenen voor subsidie. De goedkoopste aanbieders komen er het eerst voor in aanmerking.

Voor 2011 stelt Verhagen 1,5 miljard euro beschikbaar om de productie van groene energie te stimuleren.

Vanaf 2013 wordt het subsidiebedrag naar verwachting ‘binnengehaald’ via een opslag op de energierekening, die huishoudens en bedrijven moeten gaan betalen.

    • Marcel aan de Brugh