Nucleair en groen gaan samen

Dit kabinet wil zijn CO2-doelen halen. Daarom zet ik in op kernenergie en groene energie, maar zonder fossiel op voorhand af te schrijven, stelt Maxime Verhagen.

Het energiebeleid is aan revisie toe. Het draait om duidelijkheid, realisme en een consistente lijn. Met 14 procent duurzame energie en 20 procent CO2-reductie halen we de Europese doelen voor 2020. Duurzame stroom en kernenergie moeten daarbij hand in hand gaan, opdat we zo snel mogelijk een echt CO2-vrije economie hebben. Het kabinet kiest daarom voor vier sporen:

De belangrijkste regeling om duurzame energie van de grond te krijgen, de SDE+, wordt structureel hervormd. Ook komt er een Green Deal.

Innovatie is nodig om duurzame energie op de lange termijn rendabel te maken.

Conventionele energiebronnen (kern en fossiel) spelen, of we het nu leuk vinden of niet, voorlopig een belangrijke rol.

Actieve diplomatie is nodig om de aanvoer van energie veilig te stellen en het Nederlandse bedrijfsleven goed te positioneren op buitenlandse markten.

In het verleden was de stimuleringsregeling voor duurzame stroom gericht op zowel de uitrol van groene energie als het stimuleren van innovatie. De nieuwe SDE+ wordt gericht op een helder doel: meters maken met de goedkoopste duurzamestroomopties. Dat betekent dat extreem dure technieken, zoals zonne-energie – gemiddeld vier maal zo duur als wind op land – alleen meedoen als het goedkoper kan. Daarbij wordt ook de financiering aangepast, via een opslag op de energierekening. Zo worden de kosten van duurzame stroom beter zichtbaar voor de consument.

Om consumenten en bedrijven beter bij het energiebeleid te betrekken, kies ik ook voor een Green Deal. Die moet initiatieven voor energiebesparing en lokale duurzame-energieprojecten van de grond krijgen. Besparing leidt tot een lagere energierekening en helpt de Europese doelen te halen. Belemmeringen voor bedrijven en burgers om energie te besparen, moeten worden weggenomen. Ik wil onderzoeken of er een garantiefonds kan komen om de financiering van energiebesparende maatregelen mogelijk te maken. Ook willen we huiseigenaren steunen bij de financiering van energiebesparende maatregelen.

Innovatie is nodig om de prijs van duurzame stroom naar beneden te brengen. Daarom gaan we onze onderzoeksinspanningen bij het ‘Energy research Centre of the Netherlands’ concentreren op wind, zon en biomassa. Door onze sterke landbouwpositie en onze sterke havens kunnen we veel meer met biomassa. Ook onze sterke offshoresector en zonnesector hebben veel te bieden. We kiezen voor groene groei: hoogwaardige werkgelegenheid en extra export.

De realiteit is dat we de komende decennia nog afhankelijk zullen zijn van fossiele brandstoffen. Dan moet je energieopties niet op voorhand uitsluiten. Dit kabinet zet daarom alles in het werk om in deze kabinetsperiode de vergunningverlening voor een nieuwe kerncentrale af te ronden. Zo blijft stroom betaalbaar en daalt de CO2-uitstoot. Vanzelfsprekend moet het veilig zijn. Tegelijk is de ontwikkeling van ondergrondse CO2-opslag nodig, als kostenefficiënte techniek. Daartoe dienen demonstratieprojecten, bijvoorbeeld op zee en in Noord-Nederland. Met het Noorden gaan we in overleg over opslag. Grootschalige opslag op land is pas aan de orde nadat een vergunning is verleend voor een nieuwe kerncentrale. Opslag op zee vindt gewoon doorgang.

Nederland profiteert al jaren van een sterke en innovatieve gassector – 3 procent van het bbp en 66.000 banen. We moeten zorgen dat we die positie vasthouden. Gas is een relatief schone brandstof en met de handel in gas, met Nederland als knooppunt, kunnen we een goede boterham verdienen. Dit vraagt om een actieve diplomatie, om zo nieuwe stromen naar onze energiehavens als Rotterdam aan te trekken.

Dit kabinet kiest voor energie en economie. Kernenergie en groene stroom gaan daarbij hand in hand, naar een CO2-vrije economie.

Maxime Verhagen (CDA) is minister van Economie, Landbouw & Innovatie.

    • Maxime Verhagen