Meer kanker bij atoomafvalmijn

Vlakbij de voormalige Noord-Duitse zoutmijn Asse, die gebruikt wordt als tijdelijke opslagplaats voor atoomafval, is „een alarmerend aantal” gevallen van kanker ontdekt. Dat meldt de publieke omroep van Noord-Duitsland, de NDR. Tussen 2002 en vorig jaar hebben twaalf omwonende mannen en zes omwonende vrouwen leukemie (bloedkanker) opgelopen. Dat zou vooral bij de mannen „significant” hoger zijn, zegt de omroep, die zich beroept op medische bronnen. Vrouwen die in de buurt van de mijn wonen, zouden ook drie keer zo vaak als het Duitse gemiddelde schildklierkanker hebben gekregen. In de zoutmijn zijn tussen 1965 en 1978 naar schatting 126.000 vaten met laagradioactief afval en 1.300 vaten met middel- en wellicht ook hoogradioactief afval opgeslagen. Als de politieke en maatschappelijke besluitvorming rond is, wordt de mijn voor de tweede keer in zijn bestaan leeg gegraven; een operatie die zijn weerga in Duitsland en de wereld niet kent. (NRC)