Lekker lang studeren. Moet dat bestraft worden?

Een verhoging van 3.000 euro per jaar. Dat krijgen studenten voor hun kiezen als ze meer dan één jaar uitlopen. Hun onderwijsinstellingen worden bedreigd met strafkorting. Per jaar dat een student uitloopt wordt de instelling gekort met eveneens 3.000 euro. Zo snijdt het mes aan twee kanten, denkt het kabinet-Rutte.

Karl Dittrich, voorzitter van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO), ziet helemaal niets in de stafkorting uit dit nieuwe regeringsplan. “Tijdens het accreditatieonderzoek wordt de studeerbaarheid van de opleidingen beoordeeld”, legt hij uit op de opiniepagina van NRC Handelsblad (29 november). “Studenten zelf worden in die beoordeling betrokken. De studeerbaarheid blijkt nauwelijks een probleem te zijn. De opleidingen zijn goed geprogrammeerd en kunnen in beginsel in de daarvoor beschikbare studietijd worden doorlopen.”

Professor Rob Mudde (TU Delft) laakt juist het eerste deel van het regeringsplan. Het heeft volgens hem geen zin om langstudeerders met een boete te dreigen. Dat vindt hij niet omdat hij de langstudeerders wil sparen, maar omdat het ineffectief is. “Het zou veel beter zijn als de opleidingen elk jaar voortgang mogen eisen”, betoogt hij vandaag in NRC Handelsblad. “Of, beter nog: dat ze aansluiting op de masterfase mogen weigeren bij onvoldoende prestaties. Alleen al zo’n dreigement zal wonderen doen.”

Mudde meent dat het niveau van het onderwijs pas echt op te stuwen is als er ‘echte eisen’ gesteld worden. “Dat motiveert zowel student als docent.” De eis van Mudde: elk jaar tenminste driekwart van het aantal studiepunten halen. Zo niet, dan is het einde oefening. Ook stelt hij een aanwezigheidsplicht voor in het eerste jaar.

    • Steven de Jong