Eenderde promovendi komt uit het buitenland

Nederland is aantrekkelijker geworden voor buitenlanders die willen promoveren. Uit onderzoek van de Universiteit Utrecht en de Erasmus Universiteit Rotterdam blijkt dat ongeveer eenderde van de promovendi in Nederland een buitenlands paspoort heeft, terwijl in 1996 nog 99 procent van de promovendi Nederlands was.

De goede reputatie van universiteiten en professoren was voor buitenlanders vaak reden om voor Nederland te kiezen, verklaart Rens van de Schoot. Hij is een van de onderzoekers die het afgelopen jaar ruim 560 promovendi aan vier universiteiten ondervroegen. „Sinds eind jaren negentig verschijnen steeds meer proefschriften in het Engels verschijnen, dat heeft veel geholpen om de reputatie van Nederlandse universiteiten te verbeteren”, zegt Van de Schoot. De meeste buitenlandse promovendi in Nederland zijn afkomstig uit West-Europa, Azië en Japan.

Vorig jaar promoveerden er ook veel meer vrouwen dan in 1996. Nu is bijna de helft van de promovendi vrouw (47 procent), toen was dat 22 procent. Er zijn nu meer promotieplekken beschikbaar, maar de groei is ook logisch gezien de algemene groei van arbeidsdeelname van vrouwen. „Al is het opvallend dat er wel meer vrouwen promoveren, maar dat het aantal vrouwelijke hoogleraren nog steeds achterblijft.”

De onderzoekers ondervroegen de promovendi op het moment dat ze hun dissertatie hielden; van hen had op dat moment 86 procent een baan. „De aanname dat promovendi niet gewild zijn op de arbeidsmarkt klopt dus niet.” Wel had bijna de helft van de onderzoekers een tijdelijke baan, bijvoorbeeld een postdoc-plek. Van de Schoot: „Bedrijven zien de promovendi als gewone starters; die krijgen ook meestal eerst een tijdelijk contract.”