Crisis euro laait op na Ierse noodhulp

Het positieve effect van de financiële reddingsactie van de Europese Unie voor Ierland is van korte duur geweest. Nadat de sfeer op de financiële markten gistermiddag omsloeg, zette de crisis rond de euro vanmorgen in alle hevigheid door.

De centrale bank van Portugal, dat na Ierland en Griekenland wordt gezien als de volgende kandidaat voor een financiële reddingsoperatie, waarschuwde vanmorgen voor een „niet te tolereren risico” voor de commerciële Portugese banken, als de regering in Lissabon de overheidsfinanciën niet verder saneert en de banken meer kapitaal krijgen.

Het besmettingsgevaar spookte vanmorgen opnieuw rond. Het renteverschil tussen tienjarige Spaanse en Duitse staatsleningen, een belangrijke indicator voor het wantrouwen in de financiële stabiliteit, bereikte vanmorgen met 2,94 procentpunt het hoogste peil sinds de euro werd ingevoerd. Ook het Italiaans-Duitse renteverschil (2,06 procenten) liep tot recordhoogte op. Dat gold eveneens voor België, dat het verschil met Duitsland zag stijgen tot het record van 1,38 procentpunt.

De marktreactie maakt duidelijk dat de reddingsactie voor Ierland, dat 85 miljard euro aan leningen kreeg toegezegd, vooralsnog niet heeft geholpen om de rust in de eurozone te laten terugkeren. Ook het plan voor een permanent crisisfonds, dat afgelopen weekeinde door Duitsland en Frankrijk verder werd opgetuigd, heeft de stemming niet verbeterd.