Burger kan zorg weer zelf regelen

stethoscope on calculator isolated on white background healthcare and finance concepts

Wie ervoor in aanmerking komt kan vanaf 1 januari 2011 weer een persoonsgebonden budget (pgb) voor zorg aanvragen. De in de zomer ingevoerde stop komt daarmee ten einde.

Staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten (Volksgezondheid) schreef dit vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Ze schreef ook dat ze maatregelen treft om de pgb-regeling financieel binnen de perken te houden. Ze streeft naar een ‘solide en toekomstvaste’ regeling. In 2014 moet de pgb een wettelijk recht zijn, als het aan Veldhuijzen van Zanten ligt. Ze zal binnenkort een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer sturen om de AWBZ daartoe te wijzigen.

De brief van Veldhuijzen van Zanten bevat niet louter positief nieuws voor iedereen. Volgens NRC-redacteur Joke Mat is het tweeslachtig: “Voor mensen die het pgb hebben aangevraagd is dit in principe goed nieuws, maar in de brief van de staatssecretaris staan ook bezuinigingen waar een hoop mensen de dupe van zijn. Het is dus zowel positief als negatief nieuws voor zorgbehoevenden.”

De kosten voor de pgb’s zijn de laatste jaren flink gestegen: van bijna 1 miljard euro in 2005 naar 2,4 miljard in 2010.

    • Peter van der Ploeg