Werk gehuwde vrouw

Op zondag 29 november 1970 verscheen NRC Handelsblad niet, daarom een bericht van 28 november:

Door een onzer redacteuren

– Het verrichten van betaalde en produktieve arbeid is in onze samenleving dè graadmeter voor maatschappelijke participatie en integratie.

Gezien de grote achterstelling van de vrouw bij het verrichten van beroepsarbeid, kunnen we constateren, dat de vrouw in onze maatschappij niet volledig participeert.

Zij wordt slechts opgevoed en opgeleid tot deelname in de huis-, tuin- en keukencultuur.

Aldus mevrouw Hedy de Boer-d’Ancona, lid van de wetenschappelijke staf van de universiteit van Amsterdam, tijdens het gisteren in Utrecht gehouden congres over de “Beroepsarbeid van de Gehuwde Vrouw”, georganiseerd door de Nederlandsche Maatschappij voor nijverheid en handel.

Het congres werd bijgewoond door Nederlands meest vooraanstaande werkende gehuwde vrouwen, de Koningin en prinses Beatrix. [..]

Alle sprekers op het congres waren het er over eens dat de gehuwde vrouw recht op het verrichten van gedifferentieerde beroepsarbeid heeft.