Voertaal op klimaattop: babylonisch 1

Op de klimaattop in Cancún, die vandaag begint, eisen alarmisten harde maatregelen om de opwarming van de aarde te voorkomen. Een alfabet vanuit bezorgd perspectief.

Alarmist

Broeikasgassen

China

Duurzaamheid

Emissiehandel

Fossiele brandstof

Gentechnologie

Hockeystick

IPCC

Jones, Phil

Kyoto-protocol

LULUCF

Momentum

Non-annex I

Oceanen

Permafrost

Quadrillion

REDD

Sceptici

Tipping point

UNFCCC

Voetafdruk

Weer

X-factor

Ys

Zeespiegelstijging