Stevige kritiek op positie van SER

De Sociaal Economische Raad (SER), het overlegorgaan van werknemers, werkgevers en onafhankelijke deskundigen, is minder relevant geworden. De SER speelt geen belangrijke rol meer bij het overleg over sociaal-economische hervormingen, zoals op de arbeidsmarkt.

Dat zeggen enkele Kroonleden, oud-leden en economen. Zij maken zich zorgen over het gebrek aan ambitie. Binnenskamers is er ook kritiek op voorzitter Rinnooy Kan. Hij zou conflicten uit de weg gaan en de oren te veel laten hangen naar de werkgevers. Exemplarisch is volgens Kroonleden een advies van een SER-commissie over de woningmarkt, dat om politieke redenen niet het SER-stempel mocht krijgen: het werd nooit aan de voltallige SER voorgelegd.

Oud-raadslid van de SER Halberstadt zegt: „De laatste jaren verschenen bijna geen rapporten over belangrijke maatschappelijke vraagstukken van de voltallige SER.” Kroonlid Bovenberg: „De SER heeft de laatste periode niet zoveel betekend.” Volgens econoom Van Wijnbergen is de SER overbodig geworden. „Ik heb al ruim tien jaar niet meegemaakt dat een idee van de SER leidde tot politieke verandering.” Rinnooy Kan erkent dat de SER meer initiatief moet tonen. Hij ziet daartoe mogelijkheden door „de bescheiden hervormingsagenda” van het kabinet, bijvoorbeeld door adviezen over de zorgsector te geven. Rinnooy Kan meent overigens dat bij toekomstige Kroonlid-benoemingen deskundigen van PVV- en SP-huize aan de beurt zijn.

Hoe relevant is de SER nog in de polder?: pagina 11

    • Huib Modderkolk
    • Jeroen Wester