Motoragenten inzetten, that’s it?

Prettig om te lezen dat Ahmed Marcouch dé oplossing heeft voor het overvallenprobleem in Nederland: motorrijders inzetten, ouders bezoeken en met de wijkbewoners praten (Opinie, 26 november). That’s it! De vraag is: wie gaat dat betalen? De miljardenbezuiniging binnen de politie wordt gewoon doorgezet. Dit betekent dat wijkbureaus moeten sluiten, steeds meer politieonderzoeken ‘op de plank’ blijven liggen, het wagenpark (dus ook de motoren) wordt geminimaliseerd, wijkagenten noodgedwongen ander werk moeten verrichten zodat ze minder in hun wijk werken en functies worden wegbezuinigd. De conclusie is dat er een levensgrote discrepantie bestaat tussen de opgelegde bezuinigingen door de overheid en de groeiende vraag van de samenleving voor meer politie-inzet. Als een Kamerlid beweert dé oplossing te hebben, maar geen organisatorische en/of financiële onderbouwing geeft, komt het toch neer op populistische kreten om punten te scoren bij de kiezer. Marcouch krijgt die punten als hij er voor zorgt dat die extra politiemotoren (incl. agenten) er komen, dat de bureaus niet sluiten, dat de wijkagenten weer meer de wijk in kunnen om ouders te bezoeken van first offenders en dat er meer rechercheurs komen om gedegen onderzoek te kunnen verrichten naar deze overvallen.

Eric van den Bosch

Eindhoven

    • Eric van den Bosch