Minder zelfdoding onder zeventigplussers

Het aantal zelfmoorden onder zeventigplussers is sterk gedaald. Vergeleken met halverwege de jaren tachtig is dat aantal gehalveerd. Het totale aantal zelfmoorden in het afgelopen jaar is wel gestegen. Vooral onder de groep tussen de veertig en zestig jaar kwamen zelfdodingen vaker voor.

Het CBS publiceerde vandaag de cijfers van 2009 rond zelfmoorden in Nederland. Het totale aantal, 1525 zelfmoorden, is met dertien procent gestegen ten opzichte van 2007. Volgens het statistiekbureau is het niet aannemelijk dat het aantal zelfmoorden in 2010 daalt, gekeken naar de cijfers die nu binnen zijn.

De aantallen liggen nog altijd later dan een piek halverwege de jaren tachtig. In 1985 pleegden 1760 mensen zelfmoord. “Het is speculeren, maar je zou een verband kunnen trekken met de economische situatie van toen en nu”, zegt een woordvoerder van het CBS. Naarmate de economie aantrok, daalde toen ook het aantal zelfdodingen.

    • Peter van der Ploeg