Meer zelfdodingen in Nederland

Het aantal zelfdodingen in Nederland blijft stijgen. Afgelopen jaar pleegden 1.525 mensen zelfmoord, nagenoeg even veel als in 2006. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag heeft vrijgegeven.

In 2007 lag het aantal zelfdodingen met 1.353 op het laagste peil sinds decennia. Een jaar later, toen de economische crisis uitbrak, was het gestegen naar 1.435. Afgelopen jaar was sprake van een vergelijkbare toename.

Een woordvoerder van het CBS zegt dit jaar geen daling te verwachten. De cijfers tot dusverre geven daarvoor geen aanleiding.

De toename van het aantal zelfdodingen is de afgelopen twee jaar vooral toe te schrijven aan mensen tussen de veertig en zestig jaar oud. Circa de helft van alle slachtoffers valt binnen deze groep. Ruim tweemaal zoveel mannen als vrouwen pleegt zelfmoord.

Opvallend is de daling van zelfdoding onder zeventigplussers. In deze groep is het aantal zelfmoorden sinds de jaren tachtig gehalveerd. Onder vrouwen is dat aantal in alle leeftijdsgroepen sterk gedaald.

Zelfdoding ligt nu weer op het niveau van de jaren 70, ruim onder de piek halverwege de jaren 80. In 1985 pleegden 1.760 mensen zelfmoord. De CBS-woordvoerder: „Het is speculeren, maar je zou een parallel kunnen trekken met de economische situatie van nu.” Naarmate de economie aantrok, daalde toen het aantal zelfdodingen.