Limburg krijgt het grootste ziekenhuis

Limburg krijgt door fusie van het Orbis Medisch Centrum en het Atrium Medisch Centrum het grootste ziekenhuis van Nederland. Ze willen in april volgend jaar samengaan. Het ziekenhuis gaat 1.600 bedden tellen, bijna 300 meer dan UMC Groningen, nu het grootste.

Het is de bedoeling dat de afzonderlijke ziekenhuizen blijven bestaan, plus een aantal poliklinieken. Wel komt er één apotheek, één laboratorium en, op termijn, één elektronisch patiëntendossier. Inkrimping van het personeelsbestand is waarschijnlijk op te vangen via natuurlijk verloop.

Cees Sterk, bestuursvoorzitter van Orbis: „Willen we complexe zorg op peil houden, inclusief specialismen met een laag volume, dan is krachtenbundeling noodzakelijk.” Eke Zijlstra, bestuursvoorzitter van het Atrium MC: „Door de bevolkingskrimp staan sommige specialismen, zoals kindergeneeskunde, onder druk. Dankzij een fusie zijn die overeind te houden.”

Zorgverzekeraar CZ en de provincie Limburg drongen eerder al aan op verregaande samenwerking. Orbis opende begin vorig jaar ‘het ziekenhuis van de 21ste eeuw’, tussen Sittard en Geleen in, maar vertilde zich aan de kosten. Het Atrium MC (Brunssum, Heerlen, Kerkrade) wilde al langere tijd nieuwbouw en renovatie, maar kreeg de financiering niet rond.