Israël kan eisen van Palestijnen niet inwilligen

De boodschap die de oud-bewindslieden Van Agt, Brinkhorst en Van den Broek de Palestijnen geven is misschien juridisch te verdedigen (opiniepagina, 22 november). Zij prijzen de Palestijnse weigering om te onderhandelen zolang er geen Israëlische bouwstop wordt afgekondigd aan als gerechtvaardigd. Israël bouwt immers op bezet gebied en dat is door de VN veroordeeld. Het advies om geen onderhandelingen met Israël aan te gaan, getuigt echter van een gebrek aan staatsmanschap en visie.

De herhaalde Palestijnse en Arabische weigering om over werkelijke vrede te praten, is erop gebaseerd dat de Palestijnen en andere Arabieren in grote meerderheid helemaal niets voelen voor een tweestatenoplossing. In de Palestijnse en andere Arabische media wordt druk gespeculeerd over de mogelijkheid om een Palestijnse staat te vestigen van de zee tot de Jordaan, zonder Joden, of hooguit met een kleine Joodse minderheid. Die artikelen bereiken vrijwel nooit de westerse media. De tactiek is dat men probeert tijd te winnen, waarin Israël zou inboeten aan kracht en westerse steun en het machtsevenwicht zou verschuiven ten gunste van de Arabische (en inmiddels ook Iraanse) naties.

Het is dit karretje waar Van Agt c.s. de EU voor probeert te spannen: eisen stellen aan Israël die niet kúnnen worden ingewilligd, waardoor er géén vredesbesprekingen komen, waarvoor de schuld integraal bij Israël wordt gelegd.

Van Agt c.s. zou zijn Palestijnse vrienden moeten adviseren om zo snel mogelijk en zonder enige voorwaarde vooraf het gesprek over vrede met Israël te openen.

Ron van der Wieken

Amsterdam

    • Ron van der Wieken