Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Oorlog

Het ‘geheim van Volkel’ duikt op in Embassy Files WikiLeaks

Niemand mag het weten, maar vlakbij Eindhoven – op vliegbasis Volkel – liggen ze. Kernwapens, opgeborgen in betonnen kluizen. Dit slecht bewaarde geheim duikt nu ook op in de gelekte Embassy Files van WikiLeaks. De Nederlandse regering weigert al jaren openheid van zaken te geven. Het bericht waarin gesproken wordt over kernwapens op Nederlands grondgebied

Niemand mag het weten, maar vlakbij Eindhoven - op vliegbasis Volkel - liggen ze. Kernwapens, opgeborgen in betonnen kluizen. Dit slecht bewaarde geheim duikt nu ook op in de gelekte Embassy Files van WikiLeaks. De Nederlandse regering weigert al jaren openheid van zaken te geven.

Het bericht waarin gesproken wordt over kernwapens op Nederlands grondgebied is een verslag van een gesprek tussen de Amerikaanse ambassadeur in Berlijn Philip Murphy, de Amerikaanse diplomaat Phil Gordon en de Duitse nationale veiligheidsadviseur van bondskanselier Angela Merkel, Christop Heusgen.

Dat landen als Nederland, Duitsland en België kernwapens bewaren ligt politiek heel gevoelig. Het heeft namelijk weinig zin om te strijden voor een kernwapenvrije wereld - zoals president Obama wil - als de eigen bondgenoten Amerikaans kernwapenarsenaal beheren.

Eind 2007 stelde Krista van Velzen (SP) Kamervragen aan de ministers van Defensie, Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingszaken over burgermeesters die opriepen kernwapens uit Nederland te verwijderen. Toenmalig minister Koenders (PvdA, Ontwikkelingssamenwerking) draaide erom heen door te zeggen dat hij uitgesloten acht dat Nederland ooit betrokken raakt bij een “nucleair bombardement buiten verdragsgebied”. Van Velzen had hem erop gewezen dat hij als Kamerlid nog stelde dat Nederland een verantwoordelijkheid heeft ‘bij verdere ontwapeningsstappen’.

Lees ook dit blog van Titia Ketelaar. Met daarin een video van de toespraak van Obama, nog voor hij tot president was gekozen. In reactie op zijn oproep om de wereld ‘kernwapenvrij’ te maken, zei PvdA-Kamerlid Van Dam. “Nederland moet tegen de Amerikaanse president Obama zeggen: kom ze maar ophalen.”