Gezanten over hele wereld geven onthullend beeld van de manier waarop VS aankijken tegen hun vrienden en vijanden