Citaat van

„Ik respecteer de drang van het CDA om deel te nemen aan de regering. Maar het is er niet gemakkelijker op geworden om over het voetlicht te brengen waar het CDA voor staat. De voorspelbare heisa rond de PVV lijkt de VVD te helpen, niet het CDA.

Het rauw bezuinigen op de cultuursector, het plaatsen van vraagtekens bij rechtsbijstand, het opvoeren van de maximumsnelheid (iets waar zelfs de autolobby niet om vraagt): het leidt tot polarisatie, maar zet economisch geen zoden aan de dijk. Onduidelijke en beschadigende acties van CDA-bewindslieden op het vlak van natuur en milieu, bijvoorbeeld de tegenstand tegen de Ecologische Hoofdstructuur, kan ik niet rijmen met duurzaamheid, rentmeesterschap of betrouwbaarheid.

Wat te doen?

Neem afstand van de sfeer van rancune die er lijkt te hangen sinds de premier sprak over een programma waarbij rechts zijn vingers aflikt, en de PVV verlekkerd reageert op ingrepen in de cultuursubsidies.

Bezuinigingen zijn nodig, leedvermaak niet. Wij moeten niet geassocieerd worden met de bullebakken.

Ga op zoek naar wezenlijke hervormingsmaatregelen. Voor advies kunt u terecht bij mensen als Lans Bovenberg, Herman Wijffels en anderen.

Ik wens Sybrand van Haersma Buma, de rest van de fractie en de CDA-bewindslieden daar alle kracht en wijsheid bij.”

Fragment uit de toespraak die Arjan Kaaks, pas gekozen als CDA-bestuurslid, zaterdag uitsprak op het congres van zijn partij.

    • Arjan Kaaks