Waarom senioren extra discrimineren?

In haar artikel ‘Met 50 ben ik geen bejaarde’ (Opiniepagina, 11 november) houdt Heleen Crul een pleidooi voor de introductie van de categorie ‘medioren’ voor mensen tussen de 50 en 70. Haar pleidooi is ingegeven door het gevoel dat deze medioren gediscrimineerd en ‘onheus bejegend’ worden in het dagelijks leven, de politiek en de media omdat ze over één kam geschoren worden met de echt krakkemikkige ouderen. Die worden als volgt neergezet: „Twee vrouwen met een grijs krulpermanent en gezondheidsschoenen die moeizaam achter de rollator een zebra oversteken”, enzovoort. De ironie van Cruls artikel is, zo blijkt, dat ze discriminatie van de medioren probeert op te heffen door de senioren nog een beetje extra te discrimineren.

S. van der Geest

Medisch antropoloog, Oud Ade

    • S. van der Geest
    • Oud Ade
    • Medisch Antropoloog