Visolie-experimenten

Wetenschapsbijlage 13-11-10

Visolie als voedingssupplement zou plotse hartdood door hartritmestoornissen voorkomen. Martijn Katan schrijft dat deze hypothese waarschijnlijk dezelfde weg zal gaan als zoveel andere ‘prachtige theorieën die door kille experimenten onderuit worden gehaald’ (‘Kille visolie-experimenten’).In de experimenten waarover Katan schrijft bepaalt het lot of een patiënt al of niet visolie krijgt waarna wordt gekeken of de patiënt hartritmestoornissen ontwikkelt. Meestal is een groot aantal patiënten nodig om tot een uitspraak te komen of de hypothese wel of niet juist is. Om voldoende patiënten binnen een niet te lange periode te kunnen bestuderen worden vaak patiënten met een verscheidenheid aan onderliggende hartziekten bij de studie betrokken. Al deze hartziekten gaan weliswaar gepaard met een verhoogde kans op plotse hartdood door hartritmestoornissen, maar de ene ritmestoornis is de andere niet. Zowel patiënten met een ‘vers’ als een ‘oud’ infarct (met een litteken) kunnen plotseling overlijden aan een ritmestoornis, maar dat zijn niet dezelfde ritmestoornissen. Experimenteel onderzoek bij dieren heeft aangetoond dat visolie in het dieet in het ene geval het optreden van hartritmestoornissen kan bevorderen, terwijl het in het andere geval juist hartritmestoornissen kan onderdrukken. Bij onderzoek aan grote groepen patiënten zoals beschreven door Katan kunnen de gunstige effecten van visolie bij de ene patiënt dus worden gemaskeerd door het minder gunstige effect bij de andere patiënt. Het optreden van tegengestelde effecten van visolie kan de teleurstellende uitkomst van de grote populatiestudies verklaren. Het is dus belangrijk te weten hoe visolie precies werkt en wat het werkingsmechanisme is voordat een conclusie wordt getrokken uit dergelijke grote studies. Onderzoek naar het werkingsmechanisme van visolie laat zien dat het grote invloed heeft op de elektrische activiteit van hartcellen. Of dat voor de patiënt gunstig of ongunstig is, kan van geval tot geval verschillen afhankelijk van wat de patiënt mankeert. Dat geldt voor veel geneesmiddelen.

Ruben Coronel

AMC Amsterdam

    • Amc Amsterdam
    • Ruben Coronel