OESO-topman doelde op huizen- en arbeidsmarkt

In deze krant van 12 november stond dat de OESO stelt dat de mobiliteit in Nederland op slot zou zitten. Dat wekt de indruk dat de OESO het alleen heeft over de (auto)mobiliteit. Nederlanders zijn langer onderweg van werk naar huis dan andere Europeanen. Toch heeft Aart-Jan de Geus, plaatsvervangend secretaris-generaal van de OESO, het met name gehad over de arbeidsmarkt en de huizenmarkt: „We hebben in ons jaarlijkse landenrapport voor Nederland goed gekeken naar de huizenmarkt en de vervoerssector. Eerder hadden we ook al gekeken naar de arbeidsmarkt waar geen beweging zit. Verhuizen in Nederland is lastig. Huurders bewegen niet meer en blijven zitten in veel te goedkope woningen. 60 procent van de mensen woont scheef. Daar moet wat aan gedaan worden. Want als mensen niet kunnen wonen waar ze werken, maar ook niet makkelijk van baan kunnen veranderen dan zijn ze veel te lang onderweg.”

F.M. Boon

Delft

    • F.M. Boon Delft