Kabinet erkent fouten bij aanpak Q-koorts

Het kabinet erkent dat het Rijk sneller actie had moeten nemen tegen de Q-koorts. Tegelijkertijd wil het belangrijke aanbevelingen niet overnemen van de commissie die de bestrijding van de epidemie onderzocht. Deze kwam maandag met conclusies waarop het kabinet gisteren reageerde.

Een opvallende aanbeveling luidde dat het ministerie van Volksgezondheid de macht moet krijgen het ministerie van Landbouw te overstemmen bij de bestrijding van dierziekten die de volksgezondheid bedreigen. Daarover zei premier Rutte gisteren dat per keer zal worden bekeken wat nodig is. „We moeten oppassen dat we niet vastleggen welk departement boven het andere gaat.” Elke situatie is toch weer anders, meent hij.

Ook blijft de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit formeel vallen onder het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. De commissie pleitte juist voor onafhankelijkheid van die toezichthouder.

Andere aanbevelingen neemt het kabinet wel over. Bij een nieuwe uitbraak van een dierziekte die overslaat naar de mens, wordt sneller besloten of de regio de bestrijding alleen aankan of dat Den Haag de leiding overneemt.

In totaal zijn nu naast de duizenden zieken, vijftien mensen met Q-koorts overleden. Het aantal zieken neemt af dankzij de ruiming van 50.000 geiten eind 2009.