In groenten en fruit zitten minder residuen

In het artikel ‘Groente en fruit zijn nu gezonder dan ooit’ (Opiniepagina, 11 november) wordt gesteld dat de residuen van bestrijdingsmiddelen in groenten en fruit omlaag moeten. Het is moeilijk om het daar niet mee eens te zijn. Het klopt dat de beschreven MRL’s (Maximaal residu level) in voedsel goed onderzocht zijn op risico’s. Toch is het moeilijk te verteren dat de groenten en het fruit nu „gezonder zijn dan ooit tevoren” omdat er veel minder onwenselijke stoffen in voorkomen. Bij ‘gezond’ denken de meeste consumenten in de eerste plaats aan vitaminen, dan voedingswaarde en als laatste aan residuen. Het chemieconcern Ciba Geigi heeft met Lebensmittellabor Karlsruhe tussen 1985 en 2002 jaarlijkse proeven uitgevoerd naar de voedingswaarde van groenten en fruit. Het bleek dat de gehalten aan vitaminen en mineralen per jaar sterk daalden. Na 2002 zijn deze analyses niet meer gepubliceerd. De belangrijkste oorzaak voor het verlies aan voedingswaarde was: verarming van de grond door het gebruik van kunstmest. In kunstmest zitten hooguit 12 mineralen, terwijl het merendeel van de planten ruim 70 mineralen opneemt of verwerkt. Als er mineralen aan de grond worden onttrokken omdat de geoogste planten worden afgevoerd, ontstaan al snel tekorten. Bovendien is kunstmest erg zout en dus slecht voor het palet aan bodemleven. Juist dit bodemleven is van groot belang voor omzetting en opname van mineralen.

Het is mooi om te streven naar residuvrije groenten en fruit. De werkelijke reden dat er residuen in groenten en fruit zitten komt door gebruik van kunstmest. Door de verarming van de grond kunnen planten niet gezond groeien, worden ziek en moeten dus wel bespoten worden. Om deze reden zou ik zeggen: ‘Groenten en fruit bevatten minder residuen dan ooit.’

Pius Floris

Bodembioloog en plantenziektekundige

    • Pius Floris