Het Binnenhof loopt achter de EU-feiten aan

Het gekrakeel rond minister Leers en de zaak van de opheffing van de visumverplichting voor Bosniërs en Albanezen demonstreert eens te meer hoe Den Haag achter de feiten aanloopt als het om de EU gaat. De opheffing van deze visumverplichting wordt gepresenteerd door de politiek (en ook door de Nederlandse media) alsof het hier om een onverhoedse beslissing van de EU gaat, terwijl deze beslissing het einde is van een visaliberalisatieproces. Dat werd voor alle westelijke Balkanlanden al in juni 2003 ingezet op de Europese Top in Thessaloniki. Dit proces heeft in de jaren daarna nog vele malen op de agenda’s van verschillende EU-Raden gestaan. Ook in het najaar van 2009 toen door de Justitie Raad werd besloten de visumverplichting op te heffen voor Servië, Montenegro en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië alsmede dat Bosnië en Albanië op dat moment nog niet aan alle criteria voldeden.

Gegeven het feit dat de EU op dit moment bezig is met het opzetten van een gemeenschappelijk asielbeleid, op verzoek van, jawel, de Europese Raad en op basis van voorstellen van de Europese Commissie, waarbij ongetwijfeld allerlei punten aan de orde zullen komen die het kabinet-Rutte in zijn regeerakkoord heeft opgenomen, is het beter dat politiek Den Haag haar blik wat meer richt op Brussel en minder op het Binnenhof. Men zou anders wel eens voor onaangename faits accomplis kunnen komen te staan.

Diederik Paalman

Brussel

    • Diederik Paalman